Albertus loopt met tegenzin richting de deur

Antwerpen, zaterdag 20 december 1913

Albertus, zijn stiefvader en broers beklimmen gelaten de trap van de Elisabethville.  Het is zes uur in de ochtend en Albertus krijgt een half uur de tijd om hen het vaartuig te laten zien.  Ze kijken hun ogen uit in de grote zalen, de lange gangen, zijn hut en het geweldige uitzicht op de stad vanaf het dek. Er wordt wat luchtig gesproken over technische snufjes en het leven op het schip de komende weken. Albertus zal het er best volhouden, menen ze. Daarna omhelzen ze elkaar. Woorden schieten tekort, maar de gebaren zijn bemoedigend. Een klop op de schouder, een enkel ‘tot ziens’ en een belofte tot correspondentie is het enige wat ze kunnen uitbrengen, maar alle onuitgesproken woorden liggen in die eenvoudige boodschappen opgesloten.

Terwijl de brug wordt opgehaald staan de missionarissen -drie paters, twee broeders en drie zusters- naast elkaar op het dek. Ze kijken naar familieleden en andere achterblijvers die huilen, nog wat roepen en zwaaien met hun hoed of zakdoek. Aan boord gaat het niet anders. Het is koud, nevelig en er waait een zwakke wind als het schip om zeven uur langzaam de haven verlaat. 

Om de stilte te doorbreken praten ze over het afscheid in Westmalle. Ze hadden met abt Herman-Joseph Smets kort voor vertrek een afscheidsmis gezongen en reisgebeden gelezen. De abt had hen daarna met tranen in zijn stem op een vaderlijke manier toegesproken en zijn zegen gegeven. Het had veel indruk op hen gemaakt.

Terwijl de Scheldestad langzaam uit het zicht verdwijnt, verlaten ze het dek en trekken naar binnen. Albertus loopt met tegenzin richting de deur. Telkens kijkt hij achterom in de hoop nog een glimp van zijn familie op te vangen. Want hoewel hij met blijdschap denkt aan het bijzondere werk dat hij gaat doen in Congo, treft de gedachte dat hij zijn familie zojuist misschien voor het laatst heeft gezien hem tot in het diepst van zijn ziel. 

Dit boek kopen? Neem gerust contact op. 

Inleiding van de biografie 'Leve de vreugde' over een missionaris in Congo

Leve de vreugde - Verhaal voor morgen - Verhaal voor morgen © 2019
website by gosidesign gosidesign